Individuálny študijný plán

Povinnosti spojené so zápisom na doktorandské štúdium vedú k etablovaniu optimálneho individuálneho študijného plánu na 4 najbližšie roky štandardnej dĺžky. Kvalita študijného plánu odráža mieru spolupráce so školiteľom, vhodné a rovnomerné zaťaženie doktoranda a špecifické nároky jednotlivých študijných programov.

Individuálne študijné plány   [.pdf]

Formulár študijného plánu (denné štúdium)  [.xls]

Formulár študijného plánu (externé štúdium)  [.xls]

Vedecko výskumná činnosť  [.pdf]
Číselné hodnoty kreditov vedeckej časti doktorandov platné od AR 2022/2023

Pedagogická činnosť doktorandov  [.pdf]

Informácie k povinnému predmetu Professional English 1 (od AR 2022/2023) nájdete na stránke Katedry jazykov PriF UK