Späť k viktoriánskej etikete

Milí doktorandi,

pravda je niekde uprostred. Neplatí úplne horekovanie staršej generácie, že mladí ľudia sú absolútne nevychovaní a arogantní, aj keď na viktoriánsku éru sme už všetci zabudli. Ale rovnako nie je často normálne ani to, čo za normálne súčasní študenti považujú. Mladí ľudia nedokážu a často ani nechcú porovnávať prítomnosť s minulosťou, preto nechápu rozhorčenie, ktoré vyvoláva forma ich komunikácie na akademickej pôde bez akejkoľvek zdvorilostnej úrovne. Iste možno hľadať príčinu aj v globalizácii, ktorá bežne popiera osobný (ľudský) rozhovor a zavádza akési anonymné šachové figúrky. Nevyryli im ústa, tak zabúdajú na zdvorilé vyjadrovanie, ponechali ich bez očí, preto nevnímajú vyššie postaveného strelca či dokonca dámu. Aspoň tie ruky im mohli vyrezať, aby maily verzie „short message“ nadobudli akademickejší ráz. Ale som si istý, že toto Váš prípad nie je.

Ste elitou národa. Absolvujete najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania a spoločnosť na Vás upiera zrak, aby ste jej ukázali optimálny rebríček hodnôt, úctu k morálnemu, etickému a duchovnému bohatstvu. K minimálnym kritériám pre obhajobu dizertačnej práce neplatí len dostatočný počet kreditov a článok v karentovanom periodiku, ale rovnako aj vyzretie v spoločenskej etikete.

Preto keď náhodou patríte k tým, ktorí postarších univerzitných profesorov oslovujú skrátene „Dobrý“, alebo inak pociťujete nedostatky v oblasti zdvorilej komunikácie, kde-tu sa začítajte do nasledujúcich stránok. Potom Vašu elitnosť nikdy nikto nespochybní.

Nielen o oslovení či písomnej komunikácii.

A pre najpokročilejších ako bonus: Victorian Etiquette

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_9x-FaMhg