Bežná administrácia a čiastkové skúšky

Administrácia doktorandského štúdia v akademickom informačnom systéme (AIS) je postavená na pravidelnom kontakte a spolupráci študenta so svojim školiteľom v priebehu celého akademického roku. Jej úlohou je odhaliť skryté problémy a nástrahy študijného plánu s cieľom účinnej prevencie vážnejších dopadov. 

Bežná administrácia doktorandského štúdia na PriF UK  [.pdf]  [.docx]

Bežná administrácia doktorandského štúdia na SAV  [.pdf]  [.docx]

Pedagogická činnosť doktorandov [.pdf]  [.docx]

Číselné hodnoty kreditov za jednotlivé činnosti doktorandov

Odborná skúška z angličtiny

Informácie k povinnému predmetu Odborná angličtina a k voliteľným predmetom