Angličtina

Odborná skúška z angličtiny

Všetky informácie o skúške z angličtiny sú uvedené na stránke Katedry jazykov -> Informácie pre doktorandov.

Nájdete tam:

požiadavky
zoznam odporúčanej literatúry
rady, ako sa na skúšku pripraviť
priebeh skúšky
termíny skúšok
informáciu o tom, ako sa na skúšku prihlásiť
ukážky testov