Legislatíva a formuláre

Administrácia doktorandského štúdia pôsobí v mnohých prípadoch veľmi zložito, čo je napokon odrazom početných právnych noriem, ktoré ju podmieňujú a upravujú. Ich poznanie a dodržiavanie vedie k hladkému napredovaniu doktoranda a úspešnej obhajobe dizertačnej práce.

Legislatíva

Formuláre

Formuláre COVID-19 verzia