27.01.2023 RNDr. Justína Nováková

Pozvánka [.pdf]

Online linka

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

OZNÁMENIE
o obhajobe dizertačnej práce,

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava,
Prezentačné centrum J. A. Komenského AMOS, pavilón B1 - 313
aj on line.Študijný odbor pre doktorandské štúdium chémia,
študijný program fyzikálna chémia

Termín 27.1.2023 13:00 h.

Uchádzač RNDr. Justína Nováková

Oponenti
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.

Názov „Laser Post-ionization Mass Spectrometry as Advanced Tool for Meteorite Analysis“

Školiteľ: prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

o Dizertačná práca bola vypracovaná na tému vypísanú Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave.
o S dizertačnou prácou sa možno oboznámiť na Študijnom oddelení (referát doktorandského štúdia), Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, CH-1, č. dv. 101/a.

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK

Kontakt na organizátora

Táňa Sebechlebská, PhD.
tana.sebechlebskauniba.sk
Department of physical and theoretical chemistry
Faculty of Natural Sciences, Comenius University
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4