28.01.2021 Mgr. Eva Labancová

Obhajoba dizertačnej práce

ktorá sa bude konať on-line

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia, študijný program botanika

Termín: 28.1.2021 10:00h.

Mgr. Eva Labancová 

„The role of plant defence mechanisms in abiotic stress protection“

Pozvánka [.pdf]

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)

Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.