27.11.2020 Mgr. Michal Nemec

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

v študijnom programe fyziológia živočíchov,

v študijnom odbore biológia,

27. novembra 2020 (piatok) o 10:00 h.

na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 
miestnosť CPS+, pavilón B1-322 

Uchádzač: Mgr. Michal Nemec 

Názov práce: Účinky cvičenia na metabolizmus kostrového svalu u pacientov s idiopatickou zápalovou myozitídou a u sedavých seniorov

Pozvánka [.pdf

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.