23.08.2021 Mgr. Ján Roška

Obhajoba dizertačnej práce

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

23.8.2021 o 11:00 hod. Mgr. Ján Roška

Školiteľ
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.

Predseda komisie
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Členovia komisie
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Oponenti
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia živočíchov
miestnosť B2 - 433
„Poškodenie a oprava DNA ako prognostický biomarker pri testikulárnych nádoroch“ 

Kontakt

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
iveta.herichova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Paulína Pidíková, doktorandka
paulina.pidikova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Harmonogram

Obhajoby dizertačných prác - harmonogram [.docx]

24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

24 08.2021 Mgr. Martina Morová

23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

23.08.2021 Mgr. Ján Roška