27.05.2021 Mgr. Frederik Sekucia

Obhajoba dizertačnej práce

ktorá sa bude konať on-line

Študijný odbor pre doktorandské štúdium vedy o Zemi 

študijný program pedológia

Termín: 27.5.2021 10:30 h.

Mgr. Frederik Sekucia

„Pórovitosť a hydrologické vlastnosti pôd s vysokým obsahom skeletu pri rozdielnych spôsoboch využívania“

Katedra pedológie

Pozvánka [.pdf]

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.