Alex Molnárová, Olena Rybníková

Obhajoby písomných prác k dizertačnej skúške

ktoré sa budú konať

vo štvrtok 22.4.2021 o 9:00 (Alex Molnárová) a 11:00 (Olena Rybníková)

na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie.

Alex Molnárová  - online linka

Olena Rybníková - online linka


Za organizátorov

RNDr. Ondrej Nemec, PhD.
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
miestnosť: G-328, tel: 02/ 9014 9297
ondrej.nemecuniba.sk