24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

Obhajoba dizertačnej práce

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

24.8.2021 14:00 RNDr. Matúš Sýkora

Školiteľ
RNDr. Barbora Szeiffová Bačová, PhD.

Predseda komisie
prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Členovia komisie
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD.
doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

Oponenti
prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. FICS
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD.

Online linka
Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.

Pozvánka [.pdf]

Študijný odbor pre doktorandské štúdium biológia,
študijný program fyziológia živočíchov
miestnosť B2 - 433
„Modulácia extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie v srdci potkana za rôznych patologických stavov a možnosti ovplyvnenia pomocou vybraných kardioprotektívnych látok“ 

Kontakt

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.
iveta.herichova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Paulína Pidíková, doktorandka
paulina.pidikova@uniba.sk
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

Obhajoby dizertačných prác - harmonogram [.docx]

24.08.2021 RNDr. Matúš Sýkora

24.08.2021 Mgr. Justína Mertušová (Polomová)

24 08.2021 Mgr. Martina Morová

23.08.2021 Mgr. Angelika Drozdová

23.08.2021 Mgr. Ján Roška