25.03.2021 Mgr. Patrik Macko

Obhajoba dizertačnej práce

ktorá sa bude konať on-line

Termín: 25.03.2021 9:30h.

Mgr. Patrik Macko

Úvod do ekológie, taxonómie a genetickej diverzity podeniek (Ephemeroptera) Slovenska.

Katedra ekológie

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.