17.12.2020 Mgr. Tomáš Sobocký

Obhajoba dizertačnej práce

ktorá sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CPS+, pavilón B1-322.

Študijný odbor pre doktorandské štúdium Vedy o Zemi, 

študijný program petrológia

Termín: 17.12.2020 o 10:30 hod.

Mgr. Tomáš Sobocký 

„Minerály vzácnych litofilných prvkov: indikátory evolúcie granitoidných hornín v magmatických až supergénnych podmienkach z oblasti Velence v Maďarsku a Ditrău masívu v Rumunsku“

Školiteľ: doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.

Pozvánka [.pdf]

Online linka

Pokyny pre účastníkov (verejnosť)
Prosím vypnite si video a mikrofón pred online pripojením.