23.-24.08.2021 Katedra mikrobiológie a virológie

Obhajoby dizertačnej práce

Katedra mikrobiológie a virológie

Harmonogram [.docx]

23.08.2021

Mgr. Zuzana Kisová
23. august 2021 o 9:00
link

Mgr. Balázs Sallay
23. august 2021 o 11:00
link

Mgr. Maroš Laho
23. august 2021 o 13:00
link:

24.08.2021

Mgr. Kristína Boršová
24. august 2021 o 9:00
link:

RNDr. Brigita Benkőová
24. august 2021 o 11:00
link:

Kontakt

RNDr. Kamila Koči, PhD.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9636
Miestnosť B2-215
Email kamila.koci@uniba.sk

Assistant professor
Department Secretary

Department of Microbiology and Virology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University in Bratislava
Ilkovičova 6, 84215 Bratislava
Slovakia