Vedecký veľtrh 2022

Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave sa rozhodla dňa 23. 9. 2022 usporiadať už piaty ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Patrónmi podujatia sú bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a prorektor FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov sami overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy mali príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si mohli niektoré pokusy sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti v súťažných kvízoch.

http://www.vedeckyveltrh.sk/

Za našu fakultu sa zúčastnili:

Katedra genetiky
https://fns.uniba.sk/kge/

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
https://fns.uniba.sk/kmplg/

Katedra antropológie
https://fns.uniba.sk/kan/

Fotografie: Mgr. Maroš Ondrejka – Referát propagácie