Študentská rada vysokých škôl

Naša študentka Bc. Michaela Kardohelyová sa ako novozvolená delegátka zúčastnila v dňoch 12.1-15.1.2022 na ustanovujúcom Valnom zhromaždení Študentskej rady vysokých škôl. Tento orgán ako jediný zastrešuje všetkých študentov vysokých škôl na Slovensku. Program na valnom zhromaždení bol veľmi pestrý a v početnom zastúpení študentov. V rámci každého dňa mali delegáti možnosť diskutovať o rôznych aktuálnych témach a taktiež sa mohli zapojiť do diskusii s hosťami. Hlavnou témou valného zhromaždenia bola pripravovaná novela vysokoškolského zákona, definícia ombudsmana pre študentov vysokých škôl a téma duševného zdravia študentov.

Pre bližšie informácie o prijatých uzneseniach z valného zhromaždenia môžete kliknúť sem: https://srvs.eu/2022/01/17/uznesenia-valneho-zhromazdenia-srvs-2/

Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o študentskej rade vysokých škôl môžete kliknúť sem: https://srvs.eu/

A ak máte otázky poprípade nejaké témy, ktoré by ste chceli posunúť vyššie neváhajte sa obrátiť na delegátku Bc. Michaelu Kardohelyovú prostredníctvom emailovej adresy: kardohelyova1uniba.sk