Krst knihy Genetika pre každého

Katedra genetiky
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás pozýva na
krst knihy Genetika pre každého

dňa 15. novembra 2022 o 17:00 hod.
v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK.

Krstnými rodičmi budú

  • Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
  • Prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

 

Pozvánka

Pozvánka  [.pdf]    [.jpg1]   [.jpg2]