Pozvaná expertíza nášho kolegu z fakulty v časopise Nature

V aktuálnom čísle prestížneho časopisu Nature (Volume 602 Issue 7898, 24 February 2022) bol v rámci fóra Views&News zverejnený príspevok z názovm "Atomic changes can map subterranean structures" od talianskeho fyzika Nicola Poliho (Univerzita vo Florencii) a dvoch slovenských autorov Romana Pašteku (PriF UK) a Pavla Zahorca (Ústav Vied o Zemi SAV):

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00464-1

Slovenskí vedci sa vyjadrili z hľadiska vlastnej expertízy ku téme veľmi presného merania vertikálnych gradientov tiažového zrýchlenia Zeme, ktoré sa využívajú na detekciu podpovrchových hustotných nehomogenít prírodného alebo antrpogénneho pôvodu. Ich príspevok bol reakciou na hlavný článok od anglických autorov (Stray et al.: Quantum sensing for gravity cartography):

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04315-3

Veľkou cťou je skutočnosť, že naši vedci boli oslovení priamo redakciou časopisu Nature ako vybraní experti z tejto oblasti aplikovanej geofyziky.