2022/02/14 Prednáška Ako vyskúmať nevýskumané

14.februára 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

termín: 14. 2. 2022 o 15:00

prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Anotácia prednášky: Zaujíma vás, ako vedci získavajú materiál na genetickú analýzu? Ako sa orientujú v obrovskom množstve skúmanej genetickej informácie? Chceli by ste vedieť akým spôsobom je možné prečítať sekvenciu DNA a zapísať ju v podobe obyčajných písmen? V našej prednáške vám vysvetlíme princípy najpoužívanejších metód, o ktoré sa genetici a molekulárni biológovia opierajú vo svojom výskume, ale môžu byť využívané aj pri diagnostike ochorení, kontrole potravín, genealogických štúdiách, v archeológii a ďalších disciplínach.

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk