Ocenenie Young scientist award

Naša študentka Sára Pišteková (2. ročník mgr štúdia) získala ocenenie Young scientist award na medzinárodnej konferencii 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) vo Vysokých Tatrách (SR), ktorá sa konala v júli 2022.

 

Doc. RNDr. Andrea Sevcovicova, PhD.
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.: +421 2 602 96 302
fax.:+421 2 602 96 434
cell:+421 908 517 319
mail:andrea.sevcovicova@uniba.sk