2022/03/07 Prednáška Keď prostredie bojuje s našimi hormónmi

07.marca 2022 o 15:00 hod. online MS Teams


Dátum a čas: 7. 3. 2022 o 15:00

Anotácia: Ako živé organizmy sa nachádzame v prostredí, v ktorom nás obklopuje široké spektrum látok. Niektoré z nich, či už prírodné alebo umelo vytvorené, môžu mať na nás nepriaznivý vplyv. V prednáške sa pozrieme práve na tie látky, ktoré môžu ovplyvňovať endokrinný systém a jeho správne fungovanie. Keďže hormóny ako produkty endokrinného systému regulujú množstvo procesov v našom tele, ich nesprávne vylučovanie alebo zmenená schopnosť viazať sa na príslušný receptor môžu viesť k nežiaducej fyziologickej odpovedi organizmu. Ako môžu látky s nadmerným výskytom v životnom prostredí meniť hormónmi regulované procesy, si vysvetlíme na príklade mechanizmu účinku bisfenolu A. Ten sa používa na výrobu mnohých plastov a v súčasnosti je považovaný za všadeprítomnú látku.

Prednášajúca: Mgr. Ivana Ďurovcová, PhD.

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk