2022/04/11 Prednáška Bontón v našich génoch

11.apríla 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum a čas: 11.4. 2022 o 15:00

Anotácia: Slušné správanie, etika ale aj takzvaný bontón, sú dlhodobou súčasťou civilizovaného ľudstva. V skutočnosti sa pojem správanie nevzťahuje len na ľudí, ale rovnako sa týka aj iných živých organizmov, nevynímajúc ani tie najmenšie – mikroorganizmy. Genetickú podstatu tohto fenoménu skúma vedná disciplína označovaná ako behaviorálna genetika. Počas prednášky sa dozviete nie len to, prečo je dobré skúmať správanie hmyzu, či máme našu inteligenciu, sexualitu a správanie zakorenené v génoch, alebo sú len výsledkom výchovy. Ukážeme si, ako aj samotný zakladateľ behaviorálnej genetiky, popri mnohých významných vedeckých objavoch, skĺzol k neetickým myšlienkam, s ktorými ľudstvo bojuje ešte aj dnes.

Prednášajúca: Mgr. Katarína Veljačiková

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk