Vedecká konferencia GEOCHÉMIA 2021

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje už niekoľko rokov v rámci národného projektu INFOAKTIVITY zaujímavé informačné aktivity o environmentálnych záťažiach. Tá posledná sa konala v Senci – ako druhá v poradí prezenčnou formou v tomto roku. Išlo o vedeckú konferenciu GEOCHÉMIA 2021, ktorá bola pripravená už v decembri minulého roka, ale kvôli opatreniam v súvislosti s verejným zdravím bol jej 24. ročník presunutý na jarný termín 2022. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako spoluorganizátor už tradičných hlavných organizátorov konferencie, ktorými sú Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská asociácia geochemikov a katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac informácií na 

Fotky v prílohe: doc. RNDr. Lubomir Jurkovic, PhD.