Diskusia s laureátmi ESET Science Awards

Diskusia s laureátmi ceny ESET Science Awards prof. Ľubomírom Tomáškom a prof. Silviou Pastorekovou, ktorá sa mala uskutočniť vo štvrtok 3.11. o 19:00 v kongresovej sale Vedeckého parku UK, sa v plánovanom termíne z osobných dôvodov nebude môcť uskutočniť. O náhradnom termíne v čo najbližšom čase vás budeme informovať.
Richard Kollár
KAMŠ FMFI UK

Vo štvrtok 3.11.2022 o 19:00 hod. v kongresovej sále Vedeckého parku v Mlynskej doline

pozor zrušené

sa uskutoční diskusia s tohtoročnými laureátmi ocenenia ESET Science Awards -prof. Pastorekovou a prof. Tomáškom.

Pozývame študentov a zamestnancov FMFI UK a PriF UK a všetkých ostatných na diskusiu s tohtoročnými držiteľmi ocenenia ESET Science Awards v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Diskusia sa uskutoční vo štvrtok 3.11.2022 o 19:00 v kongresovej sále Vedeckého parku v Mlynskej doline, len na skok z našej fakulty. Hosťami budú prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV a prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK.

Počas diskusie hostia vysvetlia, čomu a prečo sa vedecky venujú, a aj to, ako si predstavujú vysokoškolské a vedecké vzdelávanie. Diskusiu moderuje Richard Kollár z FMFI UK. Vstup na podujatie je voľný, priamy prenos aj záznam diskusie nájdete taktiež na YouTube kanáli FMFI UK.

Zdroj: FMFI UK

prof. Pastoreková, prof. Tomáška