Fascinovaní svetom rastlín

Zaujímavé prednášky zo života rastlín, medzinárodný deň fascinácie rastlinami

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV, Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV a Chemickým ústavom SAV si Vás dovoľujú pozvať pri príležitosti medzinárodného "Dňa fascinácie rastlinami " na podujatie s názvom

„Fascinovaní svetom rastlín“

Kedy: utorok 31. mája 2022 od 09:00

Kde: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Formou krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín sa dozviete napríklad o tom, ako rastliny dokážu prežiť na púšťach a v suchých oblastiach, prečo sú niektoré rastliny mäsožravé a na čo im slúži ulovená korisť, ako sa dajú rastliny využiť pri čistení kontaminovaného životného prostredia alebo iné zaujímavosti a špecifiká ich evolučného vývoja a vývinu.

Okrem toho budete mať možnosť nahliadnuť, ako sa pracuje v laboratóriách a pozrieť sa, ako sa rastliny pestujú v kultivačných komorách a skleníkoch pre vedecké pokusy v rôznych podmienkach.

Podujatie je primárne určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, no vítaní sú všetci, ktorých zaujíma svet rastlín.

Na akciu je potrebné sa vopred zaregistrovať zaslaním e-mailu (marek.vaculikuniba.sk).

Plagát  [.pdf]  [.jpg]  Obrázok  [.jpg]