Prednáška Forenzna biológia rastlín a živočíchov

Katedra fyziológie rastlín

Vás v rámci výučby predmetu "Forenzna biológia rastlín a živočíchov"

pozýva na prednášku

MUDr. Norberta Moravanského, PhD.,
súdneho znalca a hlavného konzultanta znaleckého ústavu
"Inštitút forenzných medicínskych expertíz"

o zaujímavostiach z forenznej praxe

v utorok 10.05.2022 o 16:30 v miestnosti B1-307.

Tešíme sa na stretnutie.

Marek Vaculík & Alexander Lux