Séria prednášok s prof. Liamom Dolanom

Katedra fyziológie rastlín Vás pozýva na sériu prednášok s prof. Liamom Dolanom z Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology, Vienna.

prof. Dolan je svetovo uznávaným vedcom v oblasti molekulárnej vývinovej biológie rastlín. Je tiež zakladateľom úspešnej biotechnologickej spoločnosti zameranej na vývoj novej generácie herbicídov a ochranu poľnohospodárskych plodín.

Prednášky sa uskutočnia prostredníctvom MS TEAMS
v dňoch 16.5. až 20.5. 2022, so začiatkom o 14:00 hod.

Kód na prihlásenie do MS TEAMS: e1cs2me

Tématické okruhy prednášok:

(i)  Cell polarity – the role of light in orienting polarity in cells.

(ii) Cell polarity – the role of microtubules in the development of polarity

(ii) Polarity in branching systems – the role of apical dominance in bifurcating branching systems

(iv) How do weeds evolved resistance against herbicides?

(v)  How do you set up a Biotech company?

Bližšie informácie o prednášajúcom a jeho skupine:

https://www.oeaw.ac.at/gmi/research/research-groups/liam-dolan

Tešíme sa na Vašu účasť!

Viktor Demko, Katedra fyziológie rastlín