Seminár "Anatómia a in vitro kultúry rastlín v premenách času"

Katedra fyziológie rastlín
a Slovenská botanická spoločnosť

pozývajú na seminár
"Anatómia a in vitro kultúry rastlín v premenách času"

v piatok 30.9.2022 od 10:00 hod.
v miestnosti PLUS, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Teším sa na stretnutie.
Za organizátorov Marek Vaculík

Plagát

[.pdf]   [.jpg1]   [.jpg2]