ESET Science Award

Ľubomír Tomáška je výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania

Nositeľom ocenenia ESET Science Award v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania je Ľubomír Tomáška z Prírodovedeckej fakulty UK. Venuje sa odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

Ocenenie ESET Science Award pre vedecké a pedagogické osobnosti štvrtýkrát vyhlásila Nadácia ESET. Oceňovanie sa konalo 14. októbra 2022 v budove Slovenskej filharmónie. Profesorka Silvia Pastoreková z Biomedicínskeho centra SAV sa stala laureátkou hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov je Miroslav Almáši z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Profesor Ľubomír Tomáška vedie spoločne s profesorom Jozefom Nosekom laboratórium katedier genetiky a biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK, kde sa s kolektívom vedeckých pracovníkov a študentov zaoberajú identifikáciou mechanizmov zabezpečujúcich komunikáciu jednotlivých častí našich buniek. Ich hlavným cieľom je zistiť, ako sú molekuly DNA v chromozómoch, konkrétne ich koncové úseky (tzv. teloméry), chránené pred poškodením, ktoré by malo pre bunku fatálne následky. Študujú tiež, ako mitochondrie, energetické centrá buniek, komunikujú s ostatnými časťami bunky.

Dobrý učiteľ by mal byť podľa profesora Tomášku kompetentný odborník a didaktik, mal by byť osobnosťou s morálnou integritou, mal by disponovať nákazlivým optimizmom a radosťou z učenia, empatiou a srdečnosťou vo vzťahu k študentom i svojim kolegom. Kvalita školstva sa podľa jeho názoru odvíja primárne od kvality učiteľov. Medzi ocenenia jeho pedagogickej práce profesor Tomáška zaraďuje potešenie z dobrých a provokatívnych otázok študentov na prednáškach a seminároch, keď sú iniciátormi zaujímavej polemiky alebo keď majú zaujímavé nekonformné nápady, ako riešiť nejaký experimentálny problém. Ultimátnym úspechom učiteľa sú pre neho úspechy študentov, s ktorými mal možnosť spolupracovať.

Viac informácií o Ľubomírovi Tomáškovi nájdete na tejto stránke.

Zdroj: Univerzita Komenského

Finalistom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku 2022 bol aj Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. z Katedry ekológie PriF UK.

Finalistom kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov 2022 bol aj Mgr. Daniel Jablonski, PhD. z Katedry zoológie PriF UK.

Prof. Ľubomír Tomáška je vpravo.