Ocenenie Vedec roka

prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc. sa stal Vedcom roka 2021

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Organizátorom podujatia bolo tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky   vo vede a výskume na Slovensku.

Titul Vedec roka získal prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.

https://www.minedu.sk/pozname-laureatov-ocenenia-vedec-roka-sr-2021/

https://www.youtube.com/watch?v=O62qdidSJsI

Foto: Marián Zelenák, CVTI SR