1. miesto v medicínsko-technologických projektoch v Lifbee Academy

Michal Paulovič, študent prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty UK v odbore Medicínska biológia, pôsobí v tíme, ktorý vyhral dňa 11.02.2022 1. miesto v medicínsko-technologických projektoch v Lifbee Academy.

Projekt sa týka respirátora, ktorý je na 100 % rozložiteľný v prírode, používa sa na dlhodobé nosenie vďaka biopolymérom a je vhodný pre viaceré profesie.

Viac informácii môžete nájsť na https://productcomfy.sk a v prezentácii [.pptx]