Prednáška O rastlinách Brazílie veselo aj smutne

Katedra fyziológie rastlín PriF UK
v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

prof. RNDr. Alexandra Luxa, CSc. na temu:

"O rastlinách Brazílie veselo aj smutne",

v stredu 23.03.2022 o 13:00 hod.
v miestnosti AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK.

Pozvánka [.pdf]  [.jpg]

Za organizátorov
Marek Vaculík
Katedra fyziológie rastlín PriF UK

Plagát