2022/04/25 Prednáška Aj vaše bunky sú v strese

25.apríla 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum a čas konania: 25.4.2022 o 15:00 hod.

Anotácia:
Stres ako veľmi rozšírený fenomén modernej doby poznáme asi všetci. Stav, kedy pod extrémnym psychickým alebo fyzickým tlakom pociťujeme príval adrenalínu a chvíľu máme pocit, že všetko zvládneme. Lenže po dlhodobom pôsobení to už nie je také ružové. Nedostatok spánku, podráždenie a zmeny nálad sú u nás na dennom poriadku. Toto všetko negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy prebiehajúce v našom tele a v konečnom dôsledku má negatívny dopad na naše zdravie. Ale... Vedeli ste, že aj bunky môžu byť v strese? A nie len tie naše, ľudské, ale aj bunky rastlín, živočíchov, dokonca aj mikroorganizmov. V tejto prednáške sa zameriame práve naň, na takzvaný bunkový stres. Povieme si trochu viac o tom, ako a prečo vzniká, prečo je pre bunky potrebný a aký môže mať na bunky dopad, keď je ho už priveľa.

Prednášajúca: Mgr. Mária Peťková

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk