2022/03/28 Prednáška Od populačnej genetiky k archeológii, alebo o pôvode ľudí rečou DNA

28.marca 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum: 28.3.2022 o 15:00 hod.

Prednášajúci: Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Anotácia prednášky: Trochu o tom, prečo populačná genetika nie je nuda :-) ako sa na prvý pohľad môže zdať.
Rozvoj molekulárnej geneticky v posledných desaťročiach viedol k prudkému nárastu objavov a poznatkov využiteľných z ďaleka nielen v medicíne a príbuzných oblastiach výskumu a poznania, ale aj v paleoantropológii a archeológii resp. histórii. Analýza DNA v mnohom doplnila, ale aj zmenila naše predstavy a vedomosti o pôvode nášho druhu, o postupnom osídľovaní kontinentov a ich regiónov. DNA (dnes už aj z archeologických materiálov) tak predstavuje ďalší „historický prameň“ pomocou ktorého je možné odpovedať na otázky archeológie a histórie, pozrieť sa náš príbuzenský vzťah s neandertálcami, neolitickú revolúciu, sťahovanie národov, osudy šľachtických rodov alebo aj na prvý pohľad nesúvisiacu otázku – kedy sme sa začali obliekať? Okrem toho sa dozviete čo by ste mali, alebo naopak nemali, robiť, pokiaľ sa chcete v budúcnosti stať zaujímavým archeologickým nálezom :-).

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk