Letná škola mladých chemikov 2022 – Buďme zVEDAvci!

Tento rok (2022) sa konal už 6. ročník Letnej školy mladých chemikov (LŠMCH) pod záštitou dekana PRIF UK prof. Petra Fedora. 24 mladých chemikov z celého Slovenska, skvelí lektori a prostredie Učebno - výcvikového zariadenia UK Richňava vytvorilo dokonalé podujatie.

LŠMCH je odmenou pre žiakov, ktorí sa celý rok venujú chémii a sú úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády kategórie D (základná škola). Cieľom je ich príprava na vyššie kolá chemickej olympiády a posilnenie záujmu o chémiu a prírodne vedy. Lenže sú prázdniny a tak k tomu pristupujeme tvorivo. Dôležitým predpokladom budúceho vedca je záujem a zvedavosť, a preto mal tento ročník tému Buďme zVEDAvci.

Ako to vyzerá na LŠMCH? Deň začíname rozcvičkou, ktorá môže byť aj v chemickom štýle akou bola napr. infračervená spektroskopia – čiže sme napodobňovali rotačno-vibračné pohyby molekúl. Hlavnú časť predstavuje program zostavený z prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení z rôznych oblastí chémie – od všeobecnej chémie, cez anorganiku, organiku až po biochémiu. Keďže väčšinu času nemáme prístup k štandardným laboratóriám, musíme sa vedieť vynájsť, využiť priestory, ktoré máme a vytvoriť si provizórne laboratórium napríklad v okolí chaty. Má to však svoje výhody. V mladých chemikoch rozvíjame kreativitu, nápaditosť, tvorivosť a vynaliezavosť, keď nie sú dostupné konvenčné riešenia, ale aj tímovú spoluprácu, lebo riešenia ako postaviť aparatúru hľadajú často spolu. S trochou vynaliezavosti je možné aj v takomto prostredí zrealizovať aj náročnejšie experimenty ako je napr. tenkovrstvová chromatografia rúžu, postaviť galvanický článok, dokázať, že oxid uhličitý je skleníkový plyn alebo sa zoznámiť s modernými mechanochemickými metódami syntézy, ktoré sú ekologické, lebo sa vyhýbajú rozpúšťadlám. Vrcholom podujatia bola simulácia praktického kola chemickej olympiády. Mladí chemici tak strávili celý deň v laboratóriách na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorá nám poskytla svoje priestory.

Okrem odborného programu bol pripravený aj bohatý voľnočasový program (hry, vedomostný kvíz či šport). S mladými chemikmi sme viedli mnoho (aj večerných) diskusii a snažili sme sa im ukázať, že na Slovensku sa oplatí študovať a budú pracovať so skvelými vedcami ale hlavne s ľuďmi, ktorí sú ochotní, spoločenskí a študentov sa snažia viesť. A hoci naši chemici majú ešte pred sebou strednú školu, sme radi, že nám UK poskytla možnosť sa prezentovať a veríme, že s mnohými sa stretneme na pôde PRIF UK už o pár rokov.1. Každý deň začíname rozcvičkou.....
2. ...A potom nasledujú prednášky a semináre
3. A nezabúdajme na laboratórne cvičenia. Riešime záhadu vraždy pána X. Zabila ho milenka alebo manželka? Odpoveď nám poskytla tenkovrstvová chromatografia stôp rúžu na košeli obete.
4. Staviame baterku, teda Galvanický článok.
5. Každý účastník mal za úlohu stanoviť množstvo vitamínu C v našom improvizovanom laboratóriu pomocou titrácie.
6. Aparatúra vodného kúpeľa v improvizovanom exteriérovom laboratóriu
7. V laboratóriu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho počas simulovaného kola experimentálnej časti chemickej olympiády kategórie C. Viackroková syntéza anorganického pigmentu medenka.
8. V laboratóriu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho a laboratórne cvičenie z biochémie.
9. Rozdávame diplomy...
10. ...A lúčime sa z Letnou školou mladých chemikov

 

*********************

Texty pod fotografiami

1. Každý deň začíname rozcvičkou.....
2. ...A potom nasledujú prednášky a semináre  
3. A nezabúdajme na laboratórne cvičenia. Riešime záhadu vraždy pána X. Zabila ho milenka alebo manželka? Odpoveď nám poskytla tenkovrstvová chromatografia stôp rúžu na košeli obete.
4. Staviame baterku, teda Galvanický článok.
5. Každý účastník mal za úlohu stanoviť množstvo vitamínu C v našom improvizovanom laboratóriu pomocou titrácie.
6. Aparatúra vodného kúpeľa v improvizovanom exteriérovom laboratóriu
7. V laboratóriu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho počas simulovaného kola experimentálnej časti chemickej olympiády kategórie C. Viackroková syntéza anorganického pigmentu medenka.
8. V laboratóriu Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho a laboratórne cvičenie z biochémie.
9. Rozdávame diplomy...
10. ...A lúčime sa z Letnou školou mladých chemikov