Prednáška: Introduction to Data Analysis in Geosciences

Prednášajúci: Liubomyr Gavryliv, PhD.

Čas: 24.03.2022 o 15:00

Miestnosť: AMOS

Pozvánka [.pdf]  [.jpg]

Kontakt

RNDr. Ondrej Nemec, PhD.
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
+421 2 9014 9297
ondrej.nemec@uniba.sk
www.kmplg.sk