Molekulárni biológovia PriF UK v rebríčku Forbes 30 pod 30

Nemajú viac ako 30 rokov a už vynikajú vo svojom odbore.

Magazín Forbes predstavil tridsiatku Slovákov, ktorí podľa neho menia svet okolo seba.

V kategórii Veda a Vzdelávanie 2022 sa do tejto výnimočnej tridsiatky umiestnili aj

molekulárna biologička z PriF UK Mgr. Diana Rusňáková
https://extra.forbes.sk/30pod30-rocnik-2022/24-diana-rusnakova

a molekulárny biológ z PriF UK RNDr. Ondrej Pös, PhD.
https://extra.forbes.sk/30pod30-rocnik-2022/23-ondrej-pos