Spájame Workshop 1.marca s materiálnou pomocou pre Ukrajinu

1. marca 2022 medzi 10:00–15:00 hod. môžete na PriF darovať materiálnu pomoc pre Ukrajinu a zároveň podporiť biodiverzitu v okolí fakulty.

Staviame búdky pre fakultné sýkorky.

Milé kolegyne, kolegovia, študenti,

Radi by sme Vás všetkých pozvali na náš workshop, ktorý sa bude konať 1. marca v priestoroch Respíria Pavilón B1 (miesto konania výstavy – Dravce).
Príďte a pomôžte nám zmontovať vtáčie búdky, ktoré budú slúžiť ako domov pre fakultné sýkorky.
Následne búdky rozvešiame po okolitých stromoch a potešíme sa prichádzajúcej jari.
Materiál aj nástroje pre montáž samozrejme zabezpečíme.

Máme v pláne umiestniť približne 60 búdok v okolí PriF a FMFI, a týmto spôsobom podporiť biodiverzitu v okolí našich budov.

Projekt podporili dekani oboch fakúlt prof. RNDr. Peter Fedor PhD. a prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

Odbornú stránku prípravy búdok a udržateľnosť projektu umiestnenia búdok zastrešil bc. Martin Matejka a doc. RNDr. Zlatica Országhová, CSc. z Katedry zoológie PriF UK.

Informácie o aktuálnych protipandemických opatreniach zverejníme na stránke workshopu.

Ak by ste aj Vy chceli zorganizovať podobné podujatie alebo máte nápad ako podporiť biodiverzitu na našej fakulte neváhajte ma kontaktovať na peter.hanajikuniba.sk 

Tešíme sa na Vás

MATERIÁLNA ZBIERKA NA POMOC UKRAJINE

Marca 2022 sa na PriF UK uskutočnila zbierka materiálnej pomoci pre Ukrajinu. Zamestnanci a študenti PriF UK mali možnosť odovzdať produkty v respíriu B1 ako aj pri vstupe do fakulty. Vyzbieraný materiál sme odovzdali organizácii Slovenský červený kríž. Všetkým ktorí týmto spôsobom pomohli ĎAKUJEME!