Diskusia - Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom?

2. mája 2022 v čase od 13:45 do 15:00 v učebni CH1-2 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK.

Portál EURACTIV Slovensko a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na diskusiu s názvom Čo ďalej so slovenským poľnohospodárstvom?, ktorá sa uskutoční 2. mája 2022 v čase od 13:45 do 15:00 v učebni CH1-2 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK.

Rok 2023 bude rokom začiatku ďalšej reformy európskeho poľnohospodárstva. EÚ sa minulý rok konečne dohodla na upravenom nastavení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Tá má do poľnohospodárstva prilákať viac mladých ľudí, spravodlivejšie rozdeliť finančnú podporu medzi veľké a malé farmy a hlavne zaistiť, že farmári a potravinári budú využívať postupy, ktoré budú šetrnejšie ku klíme a biodiverzite ako doteraz. Na nové pravidlá sa pomaly pripravuje aj Slovensko. Štát musí prispôsobiť domácu poľnohospodársku politiku a hlavne podmienky čerpania agrodotácií novým prioritám EÚ. Náš agrosektor ale napriek dlhodobým sľubom o zvyšovaní potravinovej sebestačnosti stále bojuje s postupným prepadom produkcie potravín. Slovensko tak stojí pred neľahkou úlohou: ako naraz zlepšiť ekonomiku a ekológiu svojho poľnohospodárstva.

  • O čom je reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ?
  • Ako reforma zmení slovenské poľnohospodárstvo? Vyrieši problémy slovenského agrosektora?
  • Bude slovenské poľnohospodárstvo vďaka reforme šetrnejšie k životnému prostrediu a klíme?
  • Sú slovenskí poľnohospodári a potravinári na reformu pripravení?

Hostia:

  • KATARÍNA MIHAĽOVÁ, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • JOZEF RIDZOŇ, SOS/BirdLife Slovensko
  • JOZEF ŠUMICHRAST, Zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky

Diskusiu moderuje MARIÁN KOREŇ, editor portálu EURACTIV Slovensko.