2022/02/28 Prednáška Terapia génmi

28.februára 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum a čas konania: 28.2.2022 o 15:00

Anotácia prednášky: Exponenciálny nárast vedomostí a rapídna rýchlosť vývoja technológií otvárajú ľudstvu možnosti, ktoré boli donedávna súčasťou žánru Sci-fi. To sa samozrejme týka aj genetiky a jej praktického využitia v medicíne. Prednáška sa bude venovať génovej terapii, sľubnej technológii, ktorá umožňuje vymeniť, alebo opraviť chybné gény, a tým odstrániť príčinu ochorenia. Inak povedané, umožňuje liečiť tzv. neliečiteľné ochorenia. Sem patria rôzne formy rakoviny, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu a iné. Prečo sa však o génovej terapii dozvedáme až teraz? Prečo nie je súčasťou nášho života? Odpoveďou môže byť to, že génová terapia v sebe skrýva nebezpečenstvo. Viac si povieme na prednáške.  

Prednášajúci: Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk