Slovenka roka 2022 – veda a výskum

doc. RNDr. Tatiana Betáková DrSc. sa stala Vedkyňou roka 2022

TATIANA BETÁKOVÁ JE SLOVENKOU ROKA VO VEDE A VÝSKUME

DŇA 23. JÚNA ODOVZDÁVALI VÝZNAMNÉ OCENENIE SLOVENKA ROKA 2022. KAŽDOROČNE SA MEDZI NOMINOVANÝMI DÁMAMI NACHÁDZAJÚ VEDKYNE A PEDAGOGIČKY Z UNIVERZITY KOMENSKÉHO. TENTO ROK SI CENU V KATEGÓRII VEDA A VÝSKUM ODNIESLA TATIANA BETÁKOVÁ Z PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK.

Docentka Tatiana Betáková skúma vírus chrípky a imunitnú odpoveď a patogenitu vírusov. Okrem toho, že pôsobí na Katedre mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK je vedeckou pracovníčkou Biomedicínskeho centra SAV. Dvakrát získala Cenu SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy.

Ocenenie sa udeľuje v kategóriách biznis a manažment, médiá a komunikácia, umenie a kultúra, veda a výskum, podpora mladých talentov, vzdelávanie, šport, charita a sociálna práca, zdravotníctvo. Absolútnou Slovenkou roka je Eva Nebusová, riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

Podujatie Slovenka roka sa konalo v priestoroch bratislavskej Reduty, pričom RTVS poskytla divákom aj priamy prenos.

Spravodajský portál UK


 

Fotograf Ivan Medvedev
Fotograf Ivan Medvedev
Fotograf Ramon Leško