Vzácna návšteva na PriF UK

Prvého decembra 2022 navštívila fakultu jeho excelencia, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, pán Makoto Nakagawa. Zaujímavá diskusia sa viedla okrem iných tém aj o pozícii verejných vysokých škôl v sieti vysokých škôl na Slovensku a v Japonsku, o problémoch vysokých škôl, ich financovaní, ale aj o ďalších zaujímavých témach. Pán veľvyslanec následne študentom geografie a demografie prezentoval mimoriadne podnetné aspekty riešení dôsledkov demografického starnutia v Japonsku a jeho vplyvu na sociálny systém a ekonomiku. Zúročil pritom svoje bohaté profesijné skúsenosti z práce pre Medzinárodný menový fond, Svetovú Banku či OECD.