2022/03/21 Prednáška Od epigenetiky až k ľudským ochoreniam

21.marca 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Dátum konania: 21.3.2022 o 15:00

Prednášajúca: Mgr. Veronika Vozáriková  

O tom, že dedičnosť je zodpovedná za vznik mnohých ľudských ochorení sa vie už veľa, oveľa menej je však preštudovaná úloha epigenetiky. Pritom epigenetika slúži na interakciu informácie zapísanej v DNA s  prostredím, v ktorom žijeme. To robí z epigenetiky ako mladého vedného odboru kľúč pre pochopenie mnohých, aj chronických, zdravotných problémov. Cieľom prednášky bude predstaviť vplyv prostredia a výživy na naše zdravie so zameraním na jednotlivé fázy ľudského života, transgeneračnú genetickú dedičnosť založenú na skúsenostiach predchádzajúcich generácií, ako aj dedičnosť viazanú na konkrétneho rodiča. Budú predstavené mnohé príklady, ktoré demonštrujú, prečo si epigenetika zaslúži veľa vedeckej pozornosti.

Linka na online pripojenie

https://www.genetikanakolesach.sk/

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk