2022/02/07 Prednáška Ako pracuje vedec?

7.februára 2022 o 15:00 hod. online MS Teams

Prácu vedca si ľudia predstavujú rôzne, obvykle však nosí biely plášť, okuliare, nevníma svoje okolie a v rukách drží dymiacu skúmavku. Skutoční vedci však, na rozdiel od tohto stereotypného zobrazenia, využívajú široké spektrum prístupov na skúmanie najrôznejších odborných aj praktických problémov. Viac než biele plášte a skúmavky ich spája vedecký spôsob myslenia, ktorý je rozhodujúci pri dizajne experimentálnych testov, ale v mnohých ohľadoch uľahčuje aj každodenný život. V našej prednáške sa dozviete akým spôsobom vedci rozmýšľajú a pripravujú svoje experimenty, prečo sú v ich práci dôležité modely a aký význam má skúmanie jednotlivých molekúl DNA, proteínov a ďalších látok pre pochopenie zložitých systémov, akými sú mnohobunkové organizmy vrátane človeka.  

Prednášajúci: Mgr. Filip Červenák, PhD.

Termín: 7.2.2022 o 15:00

Link na pripojenie

Kontakt

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Katedra genetiky
Comenius University in Bratislava
Faculty of Natural Sciences
Department of Genetics
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia

tel.: +421 2 602 96 302
fax.: +421 2 602 96 434
cell: +421 908 517 319
mail: andrea.sevcovicovauniba.sk