Agrofilm 2022

Medzinárodný filmový festival Agrofilm 3.-8.10.2022

agrofilm.sk

https://www.facebook.com/agrofilm

Po dvoch ročníkoch, keď bol Medzinárodný filmový festival Agrofilm poznačený protikovidovými opatreniami, je 38. ročník  opäť v plnej sile, navyše bohatší ako kedykoľvek predtým.

Na aktuálny ročník prihlásili tvorcovia 91 filmov z 24 krajín. Ambasádorkou festivalu sa stala Zuzana Smatanová a pribudli ďalšie premietacie sály. Festivalové filmy si tak budete môcť pozrieť na 12-tich miestach v rámci celého Slovenska. Po veľkom úspechu online premietania počas „pandemických“ ročníkov si budete môcť  v týždni od 3. októbra do 8. októbra pozrieť vybrané filmy aj online.

Pripravené sú opäť aj sprievodné podujatia. Téma interaktívneho, multimediálneho diskusného fóra v stredu 5. októbra bude aktuálnejšia ako kedykoľvek pred tým - Chlieb a ako nasýtiť svet. Vychádza z dlhoročného motta festivalu: Všetkým ľuďom chlieb a mier. Na diskusii sa môžete zúčastniť osobne, opäť vo veľkej sále NPPC v Lužiankach pri Nitre alebo,  na základe ohlasu z vlaňajška,  aj online formou.

Aktuálnemu dianiu vo svete sme prispôsobili aj vizuálnu stránku vrátane loga a plagátu nášho festivalu. O tom, že organizátori dávajú váhu všetkým formám estetiky hovorí aj fakt, že po predchádzajúcich obmedzeniach sa opäť vracajú k vernisáži výstavy, tentoraz výtvarníka Milana Marciňu. Uskutoční sa v stredu 5.10.2022 popoludní, opäť v priestoroch NPPC v Lužiankach.

Do hlavnej súťaže postúpilo 34 filmov a medzinárodná porota MFF Agrofilm 2022 bude rozhodovať v dňoch 10. -11. septembra 2022.   Už teraz sa tešíme na ich verdikt a tiež na ocenených filmárov, ktorí si budú môcť osobne 7. októbra 2022 v multikine Mlyny Cinemas  v Nitre užiť úžasnú atmosféru odovzdávania ocenení spolu s hudobnou tvorbou ambasádorky festivalu Zuzany Smatanovej a jej kapely.

Agrofilm 2022 je bohatší ako kedykoľvek predtým. Príďte sa sami presvedčiť, určite to bude stáť za to.

Vysielanie online  -   Program vysielania online

Akcia sa na Prif UK bude konať: v stredu 5. októbra 2022 od 10:00 do 16:00.

Prednášky - 5.10.2022

„Permakultúrny dizajn a etika“ 10:00 – 11:30 hod.

"Ľudia a rastliny - kto koho skrotil?" 12:30 – 14:00 hod.

Prednášky sa budú konať v AMOS prezentačnom centre pavilónu B1 na 0 poschodí.

Filmy - 5.10.2022

Zoznam filmov [.pdf]  [.doc]

Premietanie sa bude konať v miestnosti CPS+ (oproti miestnosti AMOS) pavilónu B1 na O poschodí.

Kliknite na nadpis filmu

10:00 hod. - Chlieb

Čas premietania: 10:00

SK názov filmu: Chlieb

EN názov filmu: Bread

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 7 min., 2022, perzská, anglická verzia

SK Anotácia: Mladá žena, ktorá kope zem a postaví pec typu tandoor, aby sa postarala o svoje deti.

EN Anotácia: A young woman who digs soil and builds a tandoor in the desert to support her children.

Réžia: Leila Nakhaei

Kamera: Leila Nakhaei

Scenár: Leila Nakhaei

Odb. poradca: -

Producent: Leila Nakhaei

Prihlasovateľ: Iranfilmport

Krajina pôvodu: IR

10:07 hod. Dve rieky – Kakao a Sloboda

Čas premietania: 10:07

SK názov filmu: Dve rieky – Kakao a Sloboda

EN názov filmu: Two rivers – Cocoa and Freedom

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 11 min., 2021, portugalská, anglická verzia

SK Anotácia: Dedinčania z osady Dois Riachões žili v situácii podobnej otroctvu, no dnes sa im podarilo dobyť krajinu a získať slobodu prostredníctvom výroby kakaa. V roku 2021 komunita uviedla na trh vlastnú značku čokolády.

EN Anotácia: The villagers of the Dois Riachões settlement lived in the situation analogous to slavery, but today they have managed to conquer the land and their freedom through cocoa production. In 2021 the community launched their own brand of chocolate.

Réžia: Fellipe Abreu, Patrícia Moll

Kamera: Fellipe Abreu

Scenár: Patrícia Moll

Odb. poradca: -

Producent: Fellipe Abreu, Patrícia Moll

Prihlasovateľ: Henrique Amud

Krajina pôvodu: BR

10:18 - Hľadám Dunaj

Čas premietania: 10:18

SK názov filmu: Hľadám Dunaj

EN názov filmu: Danube Fantasy

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 55 min., 2020, slovenská, anglická verzia

SK Anotácia: Kráčam po štrkovej pláži a snažím sa nečujne našľapovať, aby som opäť počul zvuk vody pohrávajúcej sa s drobnými kamienkami. Cibrí mi to zmysly, lepšie vnímam, objavujem čarovné zákutia zvyšku dunajských ramien. Snažím sa viac porozumieť životu, sledujem zmeny, ktoré tu človek svojou rozpínavosťou napáchal. Do krajiny som vrástol už v detstve. Spomínam si na stovky druhov rastlín a živočíchov, z ktorých sú tu už iba fragmenty. Napriek tomu je veľká rieka silná. Má schopnosť znovuzrodenia.

EN Anotácia: I am walking along the gravel beach and try to step silently to hear the sound of water playing with the small stones again. It sharpens my senses, I perceive better, I discover the magical corners of the rest of the Danube branches. I try to understand life more, I watch the changes that man and his expansiveness have made here. I grew up in the country as a child. I remember hundreds of species of plants and animals, of which there are only fragments. Still, the great river is strong. It is able to regenerate.

Réžia: Braňo Molnár, Štefan Mandžár

Kamera: Braňo Molnár, Dušan Senko, Matej Molnár, Daniel Gruľa, Marek Brinzík ml.

Scenár: Tomáš Pašteka, Braňo Molnár

Odb. poradca: Katarína Senková Baldaufová, Vanda Rozenbergová, Marian Škotka, Radovan Václav

Producent: RTVS, Naturally s.r.o.

Prihlasovateľ: Naturally s.r.o.

Krajina pôvodu: SK

11:13 Inteligentné poľnohospodárstvo pomocou dronov – skúsenosti z Latinskej Ameriky

Čas premietania: 11:13

SK názov filmu: Inteligentné poľnohospodárstvo pomocou dronov – skúsenosti z Latinskej Ameriky

EN názov filmu: Smart agriculture with drones – Experiences from Latin America

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 4 min., 2022, španielska, anglická verzia

SK Anotácia: Digitalizácia a najmä drony majú potenciál zmeniť poľnohospodárstvo. Približne 4-minútový film ukazuje, ako funguje inteligentné poľnohospodárstvo s dronmi v Kolumbii a Ekvádore. Príbeh sa zameriava na kolumbijského farmára Nicolása Péreza a podnikateľa v službách Jaimeho Brava. Obaja sú priekopníci v používaní dronov na aplikáciu produktov na ochranu plodín. Sú súčasťou programu „Drony v poľnohospodárstve“ divízie Agricultural Solutions spoločnosti BASF. BASF tak plní záväzok neustále zlepšovať bezpečné používanie svojich produktov na ochranu plodín pomocou vhodných opatrení a prináša digitálne technológie.

EN Anotácia: Digitalisation and drones in particular have the potential to change agriculture. The approximately 4-minute film shows how smart farming with drones works in Colombia and Ecuador. The story focuses on Colombian farmer Nicolás Pérez and service entrepreneur Jaime Bravo - both pioneers in the use of drones to apply crop protection products. They are part of the "Drones in Agriculture" programme od BASF´s Agricultural Solutions division. This commitment is an example of how BASF  is continuously improving the safe use of its crop protection products with appropriate measures and bringing digital technologies.

Réžia: Nikolaus Weissenhorn

Kamera:

Scenár: Nikolaus Weissenhorn

Odb. poradca: -

Producent: STUMM-FILM Dr. Rolf Stumm Medien GmbH

Prihlasovateľ: Nikolaus Weissenhorn

Krajina pôvodu: DE

11:17 hod. - Kdesi v Západných Tatrách

Čas premietania: 11:17

SK názov filmu: Kdesi v Západných Tatrách

EN názov filmu: Somewhere in the Western Tatras

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 4 min., 2022, slovenská verzia

SK Anotácia: Zjari sú kohúti tetrovov hôľnych agresívny. Spravidla útočia na ženy, ale aj na mužov. Kameraman P. Ballo sa často v potulkách stretne so zvieratami a vtákmi. Toto je jeho pohľad.

EN Anotácia: In the spring, males of northern black grouse are aggressive. As a rule, they attack women but also men. Director of photography Pavel Ballo often encounters animals and birds within his job. This is his view.

Réžia: Laco Hámor, P. Ballo

Kamera: P. Ballo

Scenár: Laco Hámor, P. Ballo

Odb. poradca: Pavol Majko

Producent: P. Ballo

Prihlasovateľ: Laco Hámor

Krajina pôvodu: SK

11:21 hod. - Liptovské more

Čas premietania: 11:21

SK názov filmu: Liptovské more

EN názov filmu: Liptov sea

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 27 min., 2022, slovenská verzia

SK Anotácia: Významný rezervoár povrchovej úžitkovej vody na Liptove nazývajú aj Liptovským morom. Podľa Balcovho námetu vznikol dokument o vodnom diele, ale s akcentom na spomienky obyvateľov najväčšej z 13-tich zatopených obcí - Sokolčova. Film zostal po smrti V. Balca nedokončený. L. Hámor, ktorý od začiatku výroby asistoval režisérovi, dokument dokončil.

EN Anotácia: The important reservoir of surface water in Liptov is also called the Liptov Sea. This documentary about water reservoir is based on Vlado Balco's idea, but accents memories of the inhabitants of the largest of the 13 inundated villages - Sokolče. The film remained unfinished after Vlado Balco died. Laco Hámor, who assisted the director from the beginning of production, completed the documentary.

Réžia: Vlado Balco, Laco Hámor

Kamera: Vlado Balco, Laco Hámor, Jaro Plch

Scenár: Vlado Balco, Laco Hámor

Odb. poradca: Artúr Schwarc

Producent: Laco Hámor a Vlado Balco

Prihlasovateľ: Laco Hámor

Krajina pôvodu: SK

11:48 hod. - Prales zajtrajška

Čas premietania: 11:48

SK názov filmu: Prales zajtrajška

EN názov filmu: Rainforest of tomorrow

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 27 min., 2022, česká, francúzska verzia

SK Anotácia: Druhý najväčší prales našej planéty dnes čelí mnohým hrozbám v podobe odlesňovania, nadmerného lovu zvierat alebo pytliactva. Skupina českých zoológov sa vydáva do odľahlých častí konžského pralesa, aby zmapovala ich biodiverzitu a prispela tak ochrane biologicky významných oblastí. Na pozadí toho sa divák dozvie čo je to „bushmeat“, ako funguje tradičný lov zvierat a akým spôsobom môžeme bojovať proti ilegálnemu pytliactvu.

EN Anotácia: The second largest forest on our planet today faces many threats in the form of deforestation, excessive animal hunting or poaching. A group of Czech zoologists is going to remote parts of the Congo forest to map the biodiversity and contribute to the protection of biologically important areas. Against this background, the viewer will learn what "bushmeat" is, how traditional hunting of animals works and how we can fight against illegal poaching.

Réžia: Michal Gálik

Kamera: Michal Gálik

Scenár: Michal Gálik

Odb. poradca: Tomáš Jůnek

Producent: Michal Gálik

Prihlasovateľ: Michal Gálik

Krajina pôvodu: SK/CZ/CD

12:15 hod. - Svet a ja

Čas premietania: 12:15

SK názov filmu: Svet a ja

EN názov filmu: World and me

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 2 min., 2021, bez dialógov

SK Anotácia: Film rozpráva o ťažkostiach pri výbere medzi potrebami človeka a hynúcej prírody.

EN Anotácia: The film tells a story about the difficulty of choosing between your personal needs and the demands of a dying nature.

Réžia: Eldor Kudratillayev

Kamera: Kasimxan Ziyabekov

Scenár: Eldor Kudratillayev

Odb. poradca: -

Producent: Eldor Kudratillayev

Prihlasovateľ: Eldor Kudratillayev

Krajina pôvodu: UZ

pauza 4 min

12:21 hod. - Tajomstvá piva

Čas premietania: 12:21

SK názov filmu: Tajomstvá piva

EN názov filmu: The secrets of beer

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 25 min., 2021, francúzska, anglická verzia

SK Anotácia: Je to jeden z pokladov našej krajiny. Existuje už tisíce rokov. Je dokonca na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to samozrejme belgické pivo. Svetlé, polotmavé, alebo tmavé vrchne kvasené pivo (ale), ležiak, trapistické, existuje viac ako 1000 druhov. Ich výroba je umenie, ale je to aj veda! A vďaka pokroku v genetike sa výskumníkom podarilo odhaliť niektoré tajomstvá jeho výroby.

EN Anotácia: It is one of our country's treasures. It has existed for thousands of years. It is even on UNESCO's cultural heritage list. It is Belgian beer, of course. Light ale, brown ale, pale ale, lager, Trappist, there are more than 1,000 varieties. Making them is an art but it is also a science! And thanks to progress in genetics, researchers have been able to unlock some of the secrets of its production.

Réžia: Patrice Goldberg and Cyril Fleury

Kamera: Julien Helgueta

Scenár: Patrice Goldberg and Cyril Fleury

Odb. poradca: -

Producent: Patrice Goldberg (Matière Grise, RTBF)

Prihlasovateľ: Elisabeth Mol

Krajina pôvodu: BE

12:46 hod. - Ukradnutý zelený diamant!

Čas premietania: 12:46

SK názov filmu: Ukradnutý zelený diamant!

EN názov filmu: Stolen! Green Diamond

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 11 min., 2022, turecká a anglická verzia

SK Anotácia: Avokádo sa v Turecku stáva obľúbeným ovocím, ale kvôli klimatickým podmienkam sa môže pestovať len na obmedzenej ploche. Keďže je v porovnaní s iným ovocím relatívne drahšie, zlodejov lákajú polia s avokádom. Hoci jedno avokádo stojí okolo 1-1,5 USD, avokádo je legálne stále jednoduchým ovocím a takto sa s ním zaobchádza. Krádež ovocia je menšou chybou v tureckom trestnom práve. Farmári avokáda veria, že by sa to malo zmeniť!

EN Anotácia: Avocado is becoming a popular fruit in Turkey but it can be grown only in a limited area because of the climate conditions. Since it is relatively more expensive compared to other fruits, thieves are attracted by avocado fields. Although a single avocado costs around 1-1,5 US Dollars, avocado is legally still a simple fruit, and treated this way. Stealing a fruit is a minor fault in Turkish criminal law. Avocado farmers believe that it should change!

Réžia: Mehmet Dayıoğlu

Kamera: Berkay Özdinç

Scenár: Mehmet Dayıoğlu

Odb. poradca: Mümin Barış (Documentary Film Making / Lecturer in School of Fine Arts / Akdeniz University / Antalya / Turkey)

Producent: Enerji Yayıncılık

Prihlasovateľ: Mehmet Dayioglu

Krajina pôvodu: TR

12:57 hod. - Včelí záchranca

Čas premietania: 12:57

SK názov filmu: Včelí záchranca

EN názov filmu: The Bee Rescuer

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 7 min., 2019, indická, anglická verzia

SK Anotácia: Včely sú jedny z najpracovitejších tvorov na planéte a ich tvrdej pracovnej morálke vďačíme za mnohé. Naše životy – a svet ako celok – by boli úplne iným miestom, keby tu neboli včely. Amit Godse, ľudovo známy ako Včelí muž, neúnavne zachraňuje včely medonosné v indických mestách od roku 2013. Je zakladateľom sociálneho podniku Včelí košík, ktorý pracuje na ochrane včiel, školení ľudí vo včelárstve a distribúcii surového organického medu.

EN Anotácia: Bees are some of the hardest working creatures on the planet, and because of their laborious work ethic, we owe many thanks to this amazing yet often under appreciated insect. Our lives – and the world as a whole – would be a much different place if bees didn’t exist.  Amit Godse, popularly known as Bee Man has been relentlessly saving honey bees in urban India since 2013. He is the founder of a social enterprise Bee Basket which works towards conserving bees, training people in beekeeping and raw organic honey distribution.

Réžia: Bidit Roy

Kamera: Bidit Roy

Scenár: Bidit Roy, Amit Godse

Odb. poradca: -

Producent: Bidit Roy

Prihlasovateľ: Bidit Roy

Krajina pôvodu: IN

13:04 hod. - Vo svetle noci

Čas premietania: 13:04

SK názov filmu: Vo svetle noci

EN názov filmu: Light of the Night

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 40 min., 2020, slovenská verzia

SK Anotácia: Svetelné znečistenie uniká pozornosti médií, no ovplyvňuje prírodu i ľudí viac, ako si uvedomujeme.  Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, zatiaľ však nemá reálne riešenie. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat i rastlín, prácu astronómov, no najviac ovplyvňuje zdravie každého z nás. Svetelné znečistenie je ďalším typom znečistenia planéty, no na rozdiel od plastového znečistenie alebo emisií CO2, nie je stredobodom pozornosti médií.

EN Anotácia: Light pollution escapes media attention, but affects nature and people more than we realize. The worldwide problem of light pollution is growing exponentially annually, but still it has no real solution. A problem that negatively affects animals, plants, astronomers, but mostly our health. Light pollution is another type of pollution on our planet, but unlike plastic pollution or CO2 emissions, it is not the focus of media attention.

Réžia: Matej Pok

Kamera: Matej Pok

Scenár: Matej Pok

Odb. poradca: -

Producent: Centrum vedecko-technických informácií SR

Prihlasovateľ: Matej Pok

Krajina pôvodu: SK

13:44 hod. - Česi zachraňujú Amazóniu (z cyklu Nedej se)

Čas premietania: 13:44

SK názov filmu: Česi zachraňujú Amazóniu (z cyklu Nedej se)

EN názov filmu: Czechs save Amazonia

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 26 min., 2022, česká verzia

SK Anotácia: Českí vedci majú od jari 2019 novú vedeckú stanicu v ekvádorskom pralese, ktorého odlesňovanie sa snaží zabrániť.  V amazonskej časti Ekvádoru sa nachádza ekologická rezervácia so skráteným názvom El Paraíso. Vzhľadem k jej zvláštyím klimatickým, topografickým a geologickým podmienkam sa v nej  rozvinula vysoká biologická rozmanitosť. Tá je však niejen dôležitá, ale zároveň velmi krehká. Uprostred rezervácie tak stojí, i keď len krátko, biologická výskumná stanice El Refugio. Tato nenápadná a vcelku skromná stanica je zaujímavá predovšetkým preto, že bola vybudovaná z českej iniciatívy. Rovnako aj nezisková organizácia Forest.Ink stojí  za týmto úspechom. Potrebné finančné prostriedky boli získané od  dobrovolníkov a darcov  z celého sveta. Vďaka nim bolo možné zároveň kúpiť  52 hektárov džungle v jej blízkosti.

EN Anotácia: Since the spring of 2019, Czech scientists have a new scientific station in the Ecuadorian forest, the deforestation of which they are trying to prevent. In the Amazonian part of Ecuador, there is an ecological reserve with the abbreviated name of El Paraíso. Due to its special climatic, topographic and geological conditions, a high biological diversity has developed there. However, it is not only important, but also very fragile. The biological research station El Refugio stands in the middle of the reserve, even if only for a short time. This indiscernible and rather modest station is interesting primarily because it was built by Czech initiative. The non-profit organization Forest.Ink is also behind this success. The necessary funds were obtained from volunteers and donors from all over the world. Thanks to them, it was possible to buy 52 hectares of jungle nearby.

Réžia: Martin Smékal, Jiří Šlofar

Kamera: Jiří Šlofar

Scenár: Jiří Šlofar

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize, televízne štúdio Ostrava

Prihlasovateľ: Česká televize, televízne štúdio Ostrava

Krajina pôvodu: CZ

14:10 hod. - Slovensko očami Víta Pohanky 1 ( z cyklu Postrěhy odjinud)

Čas premietania: 14:10

SK názov filmu: Slovensko očami Víta Pohanky 1 ( z cyklu Postrěhy odjinud)

EN názov filmu: Slovakia by Vít Pohanka 1

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 6 min., 2021, česká verzia

SK Anotácia: O slovenském tokaji.  „Vinum Regnum, Rex Vinorum“ – „Víno kráľov, kráľ vín“. Tento lichotivý, ale symbolický titul mal tokajskému vínu udeliť francúzský kráľ Ludvík XV. Čo na tom, že sa im mohli pochváliť aj iné značkové vína z Talianska a Francúzska. Dokumentuje len to, že sa aj tu na juhovýchode Slovenska darí vínu, ktoré sa zaraďuje do prvnej  europskej ligy...

EN Anotácia: About Slovak Tokaj. "Vinum Regnum, Rex Vinorum" - "Wine of kings, king of wines". This flattering but symbolic title was to be awarded to Tokaj wine by the French king Louis XV. Never mind that he gave Italian and French wines the same title. This only documents the fact that even here in the south-east Slovakia, wine is doing well - a wine, which is included in the first European league...

Réžia: Jaroslav Večeřa

Kamera: Krunoslav Keteleš

Scenár: Vít Pohanka

Odb. poradca: -

Producent: Česká televize, televízne štúdio Ostrava

Prihlasovateľ: Česká televize, televízne štúdio Ostrava

Krajina pôvodu: CZ

14:16 hod. - Kolobeh života

Čas premietania: 14:16

SK názov filmu: Kolobeh života

EN názov filmu: Going Circular

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 90 min., 2021, nemecká, anglická verzia

SK Anotácia: Film Kolobeh života odhaľuje tajomstvá inovatívneho konceptu nazývaného cirkulárna ekonomika - systém založený na myšlienke bezodpadového hospodárstva. Jednoduchá myšlienka, ktorá je základom prírody a prírodného sveta, no zďaleka to nie je spôsob, ktorým by väčšina z nás žila dnes v 21. storočí. Môže zachrániť zdroje našej planéty a zachrániť nás pred pustošením budúcich klimatických zmien.

EN Anotácia: Going Circular unlocks the secrets to an innovative concept called circularity -- an economic system based on the idea that nothing should go to waste.  A simple idea that is at the heart of nature and the natural world, but it is far from the way most of us live our lives today in the twenty-first century. It can save our planet’s resources and save us from the ravages of future climate change.

Réžia: Richard Dale

Kamera: Tim Cragg a.o

Scenár: Nigel  Walk and Richard Dale

Odb. poradca: -

Producent: OFF THE FENCE B.V.

Prihlasovateľ: ZDF, Maria Teresa Anaya Fernández

Krajina pôvodu: NL

15:46 hod. - Dvere

Čas premietania: 15:46

SK názov filmu: Dvere

EN názov filmu: The Door

Dĺžka, rok výroby, jazyková verzia: 14 min., 2022, kirgizská, anglická verzia

SK Anotácia: Každý deň človek otvorí desiatky dverí, niektorými otvorí aj svoju dušu, niektoré sa dokonca bojí otvoriť. Najzaujímavejšie však je, že nikto nevie, čo sa stane, keď otvoríme ďalšie dvere.

EN Anotácia: Every day a person opens  dozens of doors, with some of them he opens his soul too, but some he scares to open even. But most interesting thing is, he never knows what is going to happen each time when he opens new door.

Réžia: Zhanyl Umuralieva

Kamera: Amantai Shakirov

Scenár: Zhanyl Umuralieva

Odb. poradca: -

Producent: Stambulbek Mambetaliev

Prihlasovateľ: Stambulbek Mambetaliev

Krajina pôvodu: KG

 

Premietanie v miestnosti AMOS.

14:00 Chlieb/Bread

SK TITULKY                           
IR/2022/7 min

SK: Mladá žena, ktorá kope zem a postaví pec typu tandoor, aby sa postarala o svoje deti.

EN: A young woman who digs soil and builds a tandoor in the desert to support her children.

Réžia/Director: Leila Nakhaei

14:07 Dve rieky – Kakao a Sloboda/Two rivers – Cocoa and Freedom

SK TITULKY                                     
BR/2021/11 min

SK: Dedinčania z osady Dois Riachões žili v situácii podobnej otroctvu, no dnes sa im podarilo dobyť krajinu a získať slobodu prostredníctvom výroby kakaa. V roku 2021 komunita uviedla na trh vlastnú značku čokolády.

EN: The villagers of the Dois Riachões settlement lived in the situation analogous to slavery, but today they have managed to conquer the land and their freedom through cocoa production. In 2021 the community launched their own brand of chocolate.

Réžia/Director: Fellipe Abreu, Patrícia Moll

14:18 Hľadám Dunaj/Danube Fantasy

SK DABING                  
SK/2020/55 min

SK: Kráčam po štrkovej pláži a snažím sa nečujne našľapovať, aby som opäť počul zvuk vody pohrávajúcej sa s drobnými kamienkami. Cibrí mi to zmysly, lepšie vnímam, objavujem čarovné zákutia zvyšku dunajských ramien. Snažím sa viac porozumieť životu, sledujem zmeny, ktoré tu človek svojou rozpínavosťou napáchal. Do krajiny som vrástol už v detstve. Spomínam si na stovky druhov rastlín a živočíchov, z ktorých sú tu už iba fragmenty. Napriek tomu je veľká rieka silná. Má schopnosť znovuzrodenia.

EN: I am walking along the gravel beach and try to step silently to hear the sound of water playing with the small stones again. It sharpens my senses, I perceive better, I discover the magical corners of the rest of the Danube branches. I try to understand life more, I watch the changes that man and his expansiveness have made here. I grew up in the country as a child. I remember hundreds of species of plants and animals, of which there are only fragments. Still, the great river is strong. It is able to regenerate.

Réžia/Director: Braňo Molnár, Štefan Mandžár

15:13 Inteligentné poľnohospodárstvo pomocou dronov – skúsenosti z Latinskej Ameriky

Smart agriculture with drones – Experiences from Latin America

SK TITULKY             
DE/2022/4 min

SK: Digitalizácia a najmä drony majú potenciál zmeniť poľnohospodárstvo. Približne 4-minútový film ukazuje, ako funguje inteligentné poľnohospodárstvo s dronmi v Kolumbii a Ekvádore. Príbeh sa zameriava na kolumbijského farmára Nicolása Péreza a podnikateľa v službách Jaimeho Brava. Obaja sú priekopníci v používaní dronov na aplikáciu produktov na ochranu plodín. Sú súčasťou programu „Drony v poľnohospodárstve“ divízie Agricultural Solutions spoločnosti BASF. BASF tak plní záväzok neustále zlepšovať bezpečné používanie svojich produktov na ochranu plodín pomocou vhodných opatrení a prináša digitálne technológie.

EN: Digitalisation and drones in particular have the potential to change agriculture. The approximately 4-minute film shows how smart farming with drones works in Colombia and Ecuador. The story focuses on Colombian farmer Nicolás Pérez and service entrepreneur Jaime Bravo - both pioneers in the use of drones to apply crop protection products. They are part of the "Drones in Agriculture" programme od BASF´s Agricultural Solutions division. This commitment is an example of how BASF  is continuously improving the safe use of its crop protection products with appropriate measures and bringing digital technologies.

Réžia/Director: Nikolaus Weissenhorn

15:17 Kdesi v Západných Tatrách/Somewhere in the Western Tatras

SK DABING                           
SK/2022/4 min

SK: Zjari sú kohúti tetrovov hôľnych agresívny. Spravidla útočia na ženy, ale aj na mužov. Kameraman P. Ballo sa často v potulkách stretne so zvieratami a vtákmi. Toto je jeho pohľad.

EN: In the spring, males of northern black grouse are aggressive. As a rule, they attack women but also men. Director of photography Pavel Ballo often encounters animals and birds within his job. This is his view.

Réžia/Director: Laco Hámor, P. Ballo


15:21 Vo svetle noci/Light of the Night

SK DABING                
SK/2020/40 min

SK: Svetelné znečistenie uniká pozornosti médií, no ovplyvňuje prírodu i ľudí viac, ako si uvedomujeme.  Celosvetový problém svetelného znečistenia exponenciálne narastá každým rokom, zatiaľ však nemá reálne riešenie. Problém, ktorý negatívne ovplyvňuje život zvierat i rastlín, prácu astronómov, no najviac ovplyvňuje zdravie každého z nás. Svetelné znečistenie je ďalším typom znečistenia planéty, no na rozdiel od plastového znečistenie alebo emisií CO2, nie je stredobodom pozornosti médií.

EN: Light pollution escapes media attention, but affects nature and people more than we realize. The worldwide problem of light pollution is growing exponentially annually, but still it has no real solution. A problem that negatively affects animals, plants, astronomers, but mostly our health. Light pollution is another type of pollution on our planet, but unlike plastic pollution or CO2 emissions, it is not the focus of media attention.

Réžia/Director: Matej Pok

Sprievodná akcia

Predávanie mliečnych výrobkov pred fakultou v stánku salašu Pružina.