Realizované aktivity, Vrbové, 03. 09. 2021 — mikroregión Nad Holeškou (Trnavský kraj)

Dňa 3. septembra 2021 sme pre obyvateľov mikroregiónu nad Holeškou zorganizovali vo Vrbovom dve exkurzie zamerané na biodiverzitu rastlinných a živočíšnych druhov vodnej nádrže Čerenec a riečky Holeška, ktorá pramení v Malých Karpatoch a ktorá dala názov aj celému mikroregiónu, ktorým preteká a pri obci Trebatice sa vlieva do Horného Dudváhu. Z rastlín sme pozornosť venovali predovšetkým brehovým porastom, zo živočíchov najmä avifaune so zameraním na vodné druhy vtákov, z ktorých niektoré mohli účastníci exkurzie aj priamo pozorovať prostredníctvom ďalekohľadov.

Fotogaléria realizovaných aktivít