Realizované aktivity, Michalovce, 11. 10. 2022 — mikroregión Duša (Košický kraj)

Dňa 11. októbra 2022 sme študentom Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach priblížili problematiku výskytu pôvodných a nepôvodných druhov rastlín a živočíchov a potrebu ich mapovania. Zároveň sme žiakom zadali samostatnú úlohu – Mapovanie výskytu ploštičky lipovej (Oxycarenus lavaterae). Objasnili sme im metodiku mapovania, ako a kde majú realizovať vlastný výskum, čo si majú všímať, aké údaje majú zaznamenávať a následne sme si početné zoskupenia ploštičiek ukázali aj na lipe rastúcej priamo pred budovou školy. V ďalšom období budú študenti samostatne mapovať výskyt tohto druhu v Michalovciach v jednotlivých mapovacích štvorcoch s veľkosťou 1 x 1 km. Po ukončení mapovania študenti výsledky vlastných pozorovaní vyhodnotia a oboznámia nás s nimi začiatkom budúceho roka.

Fotogaléria realizovaných aktivít