Realizované aktivity, Oravský Podzámok, 07. 09. 2022 — mikroregión Orava (Žilinský kraj)

Sériu lektorovaných exkurzií sme dňa 7. septembra 2022 pripravili pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Oravskom Podzámku. Exkurzie mali rôzne tematické zameranie od pôdnej mikrobioty cez pozorovanie a poznávanie bezstavovcov žijúcich predovšetkým v pôdnej hrabanke až po vtáctvo viazané na brehové porasty rieky Oravy. Zoologicky zamerané exkurzie boli doplnené exkurziou približujúcou svet rastlín – nielen tých prirodzene sa vyskytujúcich na Orave, ale aj tých človekom vysadených, napr. v areáli školy.

Fotogaléria realizovaných aktivít