Realizované aktivity, Štiavnické Bane, 11. 09. 2020 — mikroregión Južné Sitno (Banskobystrický kraj)

Dňa 11. septembra 2020 sme v mikroregióne Južné Sitno zorganizovali pre žiakov ZŠ Štiavnické Bane workshop a tvorivé dielne zamerané na spoznávanie rozmanitosti (biodiverzity) pôdnych organizmov, rastlín, živočíchov a biotopov s dôrazom na spoločenstvá organizmov vyskytujúce sa v okolí školy a obce Štiavnické Bane, ako aj na priblíženie vývoja územia mikroregiónu Južné Sitno v dávnej minulosti a možnosti ochrany prírodných hodnôt, ktoré s v tejto oblasti nachádzajú.

Fotogaléria realizovaných aktivít